Θέλω να:
 
 
 
 


Deals365.gr

 
NIKON F4s - F4 - ΣΩΜΑ + POWER BOOSTER VERTICAL GRIP
NIKON F4s - F4 - ΣΩΜΑ + POWER BOOSTER VERTICAL GRIP
 
Λήγει σε:
Η καταχώρηση έχει λήξει!
 
Τελική τιμή:
5€
 
Αρχική τιμή:   200€
Αριθμός προσφορών:   1   (Δείτε το ιστορικό)
Τύπος καταχώρησης:   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
 
 
 
Τοποθεσία και αποστολή
 
Τοποθεσία πωλητή:
ΧΙΟΣ - ΧΙΟΥ
 
 
Όροι αποστολής:
Επιβαρύνουν τον αγοραστή
 
 
Έξοδα αποστολής:
Δεν έχουν οριστεί από τον πωλητή
 
 
Τρόποι πληρωμής:
ΕΛΤΑ Αντικαταβολή |
 
 
Η δημοπρασία ξεκίνησε:
19/04/2008 - 01:11
 
 
Έληξε στις:
04/05/2008 - 01:11
 
 
ID:
10765006
 
 
Κατάσταση:
Μεταχειρισμένο
 
 
 
 
Περιγραφή

Επιθυμητή τιμή από 200 ΕΥΡΩ!!!!!!!!!!

Σε άριστη κατάσταση λειτουργικά, δουλεύουν όλα, χωρίς προβλήματα: af, φωτόμετρο, κλείστρο, μοτέρ σε high και low speed, προεπισκόπιση βάθους πεδίου κ.λπ. Χωρίς χτυπήματα στο σώμα, μόνο ελάχιστες φθορές της μπογιάς, σχεδόν αθέατες.


50mmf14NikonF4c.JPG (28k) Loading ..
To design a SLR with the aim to bridge two objectives of fulfilling an obligation of ensuring manual focus camera users to step up to autofocus while at the same time, positioning the flagship model of a prominent SLR makers to take on others in a highly competitive market place was no means an easy task. In this respect, I think F4's has served its truthful value deservingly. The basic design is a mix between conventional and futuristic control. It carries dial, rings, levers and buttons traditionally found in many popular SLRs during the '70 and '80. Without doubt, the commitment to support older system has called for a transitional change in camera control and in this area, Nikon adopted an conservative approach. It has also casted a direct influence over basic configuration of the design of the F4.

<<< ---- Image from my copyright-free image collection. eofooTM.gif Malaysian Internet Resources

Although the camera's shape functional through and through and it is also a very nice-looking SLR (especially with the High Speed MB-21 Power pack installed), in fact, I can easily rate the F4s as the best looking Nikon SLR camera ever in its FORM although I do have some personal reservation over design of the hand grip section. The design projects with a strong sense of rock-solid stability. One of the best features is, if you have handled any MF Nikon bodies before, all available features and control in the F4 will makes your hands and fingers feel instantly at home. The Nikon designed is like an extension of old N ikon ways and perhaps, it might partly explain of its immense popularity during its initial introduction.

rearfilmload.jpg
As compared to any of the previous Nikon professional class F-bodies, one significant feature in the F4 is its smooth curves, rounded surface. All the contoured dials and buttons are are easy to understand and manipulate during shooting and it assures really ergonomic handling. In fact, to begin with, the built-in automatic film advance feature itself needs some orientation. However, the overall Nikon "feel" is still quite apparent with the design of this camera.

Besides, the camera was coated with a tough rubber compound as the basic outer surface material, other than a prototype model that never has the chance to reach the market place, all F4 was using a standard rugged black matte finish which in a way, other than practical aspect, it also gives a strong, trusty professional look and feel. In many ways, you couldn't ask for more with a F4. It has great compatibility with older system accessories, it has a new finder system which provides full-information, virtually 100% coverage and high eyepoint with a conventional ADR readout display. It has multiple power sources to patch one of the greatest worry of conventional users of SLRs with the addition of a highly efficient drive system to ensure it has easily the fastest film advance rate at the time of its introduction. And in the areas of autofocus, Nikon also designed an AF system that makes the F4 ranked among the best in the business. The camera was also equipped with an awesome arrays of multiple-exposure control AE modes and three ways metering system which extends to the flash photography as well.

Below are a brief summary outlining various basic camera controls which corresponds with all the functional features provide in a Nikon F4.

SHUTTER SPEED DIAL: For Manual and Shutter-Priority Auto Exposure,, you can set any of 16 different shutter speeds from 4 sec. to 1/8800 sec. Intermediate shutter speeds can not be set. Three other settings - B, T and X - are possible. For P modes and A mode, the shutter operates virtually steplessly from 30 sec. to 1/8800 sec. B Setting. At the "Bulb" setting, the shutter remains open as long as the shutter release button remains depressed. This setting should be used only in the Manual Exposure mode. Set shutter speed dial to B. One characteristic of the shutter speed ring with the F4 is, the ring employs with a free-rotating design, you can turn the shutter speed settings 360 degrees. Other than the "T" (Time exposure) which is self locking and requires you to depress the center button while rotating the ring to free itself to the next setting of either "B" (Bulb) or "X" (sync) mode. The shutter speeds 1, 2 and 4 seconds are painted orange and the maximum permissible sync speed is in red to serve as a reminder. Overall, the shutter speed ring is positive and well illustrated for operating in manual shutter speed selection for both shutter priority AE and Manual mode. The three "X", "B" and "T" are special purpose setting, each gives different objective in shutter speed control.

shutterdial2.jpg shutterdial.jpg shutterdialC.jpg
shutterdialadjust.jpg

T Setting: On "T," the shutter stays open until the shutter speed dial is rotated to another setting, making the setting ideal for really long time exposures. Exposure mode is automatically set to Manual. If exposure is longer than 32 sec. "T" will not cause battery drain regardless of how long the shutter remains open. If "T" exposure is less than 32 sec, to complete exposure, return mirror to viewing position and advance to next frame, rotate shutter speed dial to any other setting. If "T" exposure is 32 sec. or longer, to complete exposure - turn shutter speed dial to any other selling, lightly press shutter release button to return mirror to viewing position and advance to next frame.

X Setting: "X" setting provides a top flash sync speed of 1/250 sec. with Nikon speedlights. For assurance during flash shooting, set the shutter speed dial to 'X". To unlock, while pressing the lock release button, shift the shutter speed dial to another setting. Speedlight synchronization is also possible for dial-selected speeds from 1/250. and slower.

Update: A Limited Edition of the Nikon F4P that recently surfaced that designed specifically for NPC members has TWO additional shutter speed settings of 1/350 sec and 1/750 sec. see the Variant Section for more info.

filmadvmode.jpg
FILM ADVANCE MODES: The Nikon F4 has four automatic film advance modes. In S (for single-frame shooting), fully depressing the shutter release button takes one picture then automatically advances the film by one frame. In C (for continuous shooting), pictures are taken continuously as long as the shutter release button is depressed. Choose CH (Continuous high speed), CL (Continuous lower speed) or Cs (Continuous silent)**. The last setting is the Self Timer setting.

The table below shows film advance speed in each Continuous mode:

  With High Speed Battery Pack MB-21 With Battery Pack MB-20
CH 5.7 frames per second 4.0 fps
CL 3.4 fps* 3.3 fps*
Cs 1.0 fps 0.8 fps

Framing rates are for Continuous Servo Autofocus, with AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3 - f/4.5 lense, new AA-type alkaline-manganese batteries, a shutter speed of 1/250 sec. or faster, at normal temperature. *Depends on brightness of available light. * Except when focus tracking function is activated.

The last setting on the film advance mode is the self timer.

Continuous framing rates may vary with the autofocus mode set to Single Servo because the shutter is released only when the subject is in focus. With the autofocus mode set to Continuous Servo, the shutter will fire when you press the shutter release button, regardless of focus status. Autofocus will operate in CL mode when required focus adjustment is minimal. However, if ' considerable focus adjustment time is necessary, there may not be sufficient time between frames for the required adjustment. For prolonged shooting at low temperatures, set the film advance mode to S or CL (except with autofocus mode at Continuous Servo). In these modes, the shutter charging motor and film advance motor are driven sequentially to save battery power.

** Continuous Silent is for times when conditions require a minimum of operating noise. Film advance operation noise in Cs mode is quieter than conventional lever-type film advance of professional cameras. The red coloured "L" signifies Lock and the shutter release button will not be able to activate the shutter but once you are free from "L", all remaining settings in the dial will trigger an exposure. As all available settings in the film advance modes are locked and will require you to depress a tiny release button to free from shifting from one mode to another. Although this is a precational measure but it requires the user to train to use both the index and middle finder to perform this task simultaneously (it is not that difficult and should be easy to master but neither it is the most comfortable solution..).

dof.jpg
DEPTH-OF-FIELD PREVIEW BUTTON: Easily one of the most frequently used camera control in any Nikon SLR especially when engaging in macro photography and/or using aperture priority auto exposure or manual exposure control. When a lens with an automate diaphragm is used. the viewfinder image is viewed with the lens at maximum aperture, By depressing the depth-of-field preview button, you stop the lens down to the aperture set, enabling you to examine depth of field before shooting.

The viewfinder image normally darkens as the aperture gets smaller. Portions of the picture that appear in focus when the button is pressed are in the zone of sharpest locus.

  • Depth of field can only be preview in the Aperture-Priority Auto (A) or Manual (M) exposure modes.
  • During Preview. autofocus and Electronic Rangefinder operation are not possible.
  • During Preview with lenses with meter coupler, attaining correct exposure is not possible because exposure must be determined by full-aperture metering.

metercouplerlever.jpg coupling.jpg
METER COUPLING LEVER: Before mounting a non-Al Nikkor lense, be sure to push the meter coupling lever release button and lift the meter coupling lever to the "up" position. Then perform stop-down exposure metering.

Warning: You SHOULD NOT lift the lever at upward position if you are using any Ai-spec lenses (which includes AF-Nikkor lenses) as all modern Nikon bodies are employing with maximum aperture metering and if this is not being complied, erroneous exposure may result. Further, Stopped-down metering cannot be performed in SPOT metering mode.

mirrorlock.jpg
MIRROR LOCKUP LEVER: A highly efficient, tungsten-alloy shutter balancer is incorporated in the shutter unit. The balancer operates during shutter operation to overcome vibration normally caused by shutter curtain movement in other cameras. When using super-telephoto lenses or doing photomicrography, it is, although not exactly a necessity but advisable to ensure using other means to reduce camera vibration to the absolute minimum lever for higher success rate in crystal sharp images. The F4 has also equipped with a Mirror-Lock Up feature simply for this purpose*.

To lock the reflex viewing mirror in the "up" position, push in the depth-of-field preview button and rotate the mirror lockup lever counterclockwise until it stops. (In this case, exposure meter cannot be used.). Thanks to a unique dual-curtain system, prior to the Nikon F5, for quite a while at its era, Nikon F4 used to be the only AF-SLR camera with vertical-travel focal-plane shutter that has a mirror-lockup capability. * Although it may not be relevant, but Mirror-Lock-Up does provide a way to allow a handful of old, specialized Nikkor lenses to be used with the Nikon F4. With the mirror locked up, you cannot operate the camera in any auto exposure and/or autofocus mode anymore (even if the viewfinder LCD may indicate information). Any indication of light by the LCD is a result of spurious light entering through the view finder eyepiece. However, you can make use of the camera's suggested metering and use it in MANUAL mode.

 

multiexpose.jpg
MULTIPLE EXPOSURE LEVER: Taking multiple exposures precisely on the same frame is easy. As the name indicates. multiple exposures are two or more exposures of one or more subjects on the same frame. 1. Pull the multiple exposure lever toward you and release the shutter. The film will not advance. Multiple exposure lever is automatically reset to the original position. 2. Depress the shutter release button again to take the second shot. Film will advance to the next frame. For more than two shots on the same frame, pull the lever before each additional exposure.

In continuous film advance modes. pull and hold the lever during exposures. Exposures are taken continuously on the same frame as long as the shutter release button is fully depressed After the last desired exposure, return the multiple exposure lever to its original position: unless you cover the lense before releasing the shutter again; this shot will be the final exposure in the series, The film is then advanced to the next frame. Note that in multiple exposure operation, exposure compensation is required depending on subject, background brightness and number of exposures. You must determine the necessary exposure compensation and make the adjustment. To cancel multiple exposure before releasing shutter. push the multiple exposure lever back to the original position. In high speed film advance mode, it will also dis-engaged the camera normal film advance mechanism, a feat used to an exclusive feature only found in a Nikon. But nowadays, this unique feature was rarely being creatively used by photographers

syncternmianl.jpg
SYNC TERMINAL: A separate sync terminal is provided on the Nikon F4. it accepts all standard PC-type plug-in sync cords, and is threaded for use with a Nikon screw-in sync cord. Use this terminal to attach flash units which do not have the standard ISO hot shoe. Although it may sounds stupid because the F4's TTL flash can enable such positive, marvelous multiple-TTL flash results but you can also make use of this sync terminal to cable-link other flash units and/or slave units for setting up a massive non-TTL auto/manual multiple-flash photography.

Even if this is not the objective, the terminal can also act as a life saver when you don't have your trusty Nikon speedlights with you (or damaged) in a remote location, this port allows even old cord-based connection with flash of other makes.

illumination.jpg
VIEWFINDER ILLUMINATOR SWITCH: When it's dark, use the viewfinder illuminator to light up all viewfinder information. Turn the switch on, and lightly press the shutter release button to illuminate the display. The illuminator automatically switches off as the viewfinder display disappears; it also momentarily switches off during exposure.

The location of this switch locates at the same position where the self timer was on the Nikon F3 series. It does not provide the best of convenience in terms of operational ease as you need to adjust this switch separately. In comparison, I think F5's switch is excellent but that is not possible with the F4 as the main shutter release button is actually the film advance modes selector.

DXcoding.jpg filmspeedwindow.jpg
FILM SPEED SETTING: The Nikon F4 offers two ways to set film speed, depending on the film in use. When using DX-coded film set the film speed dial to DX. The camera automatically senses the film speed of installed DX-coded film. You can also set the film speed manually for DX-coded film or non-DX-coded film.

The scale on the dial has numbered settings for film speeds. Two dots between each pair of ISO numbers stand for intermediate settings. If DX-coded film is loaded, but the film speed is set manually, the camera gives priority to the manually set ISO number. Film speed range is ISO 25 to 5000 for DX-coded film, and ISO 6 to 6400 in 1/3 EV steps for manual setting. With the dial set to DX setting, if a non-DX film is loaded or in the case if a defected DX barcode is sensed (or no film inside camera), lightly press the shutter release button will cause the red alert LED blinks, in such case, the shutter will also lock.dxbar.gif
NOTE: IF a DX film roll is loaded but has the ISO film speed setting set to manual, priority is given to manual film speed setting. So, be very alert to this setting - especially your camera has been used by someone else earlier.

OTHERS

AUTO FILM LOADING: The user simply pulls the film leader to the mark closes the camera back then presses the shutter release button - and the camera automatically advances the film to frame #1.

filmloadA.jpg filmloadB.jpg ledalert.jpg
A bright LED will lit and stays on for approx. 16 sec. in such case, the film advance operation will halt as well.

WARNING: During film loading, ALWAYS be alert that behind the film is the delicate shutter curtain, NEVER use force or pressing any film at that section to avoid COSTLY replacement !

A special operational feature of the F4 is, unlike any Nikon F-series models with or without a motor drive attached, during the "blank" shots, the shutter remains closed. The film back has a film confirmation window which is useful to determine the film type used in the camera. If the film has not been properly taken up by the automatic film advance mechanism, no error message will be in the viewfinder. The proper way for loading film into an auto film advance SLR such as F4 is, firstly, pull film leader across to the red film index mark. Check to ensure film is property positioned with no slack and close the camera back. Fully depress the shutter release button, the film will automatically advances to frame 1.During film loading, shutter does not operate, helping to to save on battery power. Additionally, F4 uses a minimum length of film leader, so you can expect to get a full 36 exposures and often, even more - it is a feat seasoned photographers always try to perform during film loading during those days of manual film advance.

filmrewind.jpg
AUTO/MANUAL FILM REWIND: Film advance will automatically stop at the end of roll and the red LED lights up on the top left panel (beside the film rewind knob).

A choice of either Automatic or manual film rewind selectable - automatic power film rewind is by turning film rewind levers (R1) and (R2), or manual by using film rewind crank after turning film rewind lever R1 while pressing the respective lock release. This action will immediately starts film rewinding. During film rewind, a red LED blinks, frame counter counts backwards and rewind knob on the top left hand panel of the camera will also rotate to indicate proper film rewinding. After film rewind stops automatically, the red LED will runs off by itself. It is possible to change film in mid roll with the F4 in manual film rewind where you can retain the options of completely rewind the film into cassette OR leaving the film leader out of the film cartridge. If you wish to rewind film BEFORE reaching end of roll, follow the same procedure. Releasing the shutter after film rewind resets R1 lever, R2 lever is automatically reset when the camera's back is opened.

To rewind the film MANUALLY, you operate it as with any of the previous MF Nikon bodies. First, pull out the film rewind lever R1, lift the rewind crank and turn in the direction of the arrow until tension is gone and turn another two rounds (which indicating the film leader rewound completely back into the film cartridge). You can leave the leader out by just stop the rewind once you feel the tension is gone. Lastly, confirm the R2 lever has returned to its original position, if not, move it back into place.

selftimer.jpg
SELF-TIMER OPERATION: Self-timer provides a delay of 10 seconds. Using the 10-sec. self-timer activates autofocus and light motor operation.

1. While pressing the lock release. set film advance mode selector to self-timer position. 2. Compose picture and confirm focus and exposure. 3. Fully depress shutter release button. Self-timer LED starts blinking. During the final two seconds, the LED blinks faster, warning you to gel ready.

To cancel self timer operation. Simply turn the film advance mode selector to another setting will cancel the operation - even if it has already been activated halfway and the count down starts running. In self-timer operation, the shutter is released whether the subject is in focus or not even if you are in the Single Servo autofocus mode, so lightly press the shutter release button first while aiming the camera at the subject to secure correct focus. Exposure is continually monitored during self-timer operation until just before the shutter fires. Use of eyepiece shutter or eyepiece cover is recommended. The F4 has only a single timer of a universal 10 sec delay in its self timer operation. I heard some people are complaining the lack of variable speeds for timer delay operations, well, personally, I doubt this is an issue at all if you think mirror bounce may cause some movement as F4 has a far superior mechanism with its shutter balancer to offset such possible effect; next, it also has a mirror lock up, so why are you guys complaining ? In a proper time delay of 10 sec, it is sufficiently for someone to rush back to take a self portrait, 2 sec, 4 sec ? I doubt so ...

secondbutton.jpg
ALTERNATIVE SHUTTER RELEASE BUTTON: With the standard MB-20 (Nikon F4 configuration), you can only have one shutter release button. However, there is a shutter release button is provided at the bottom of the High Speed Battery Pack MB-21 as well as the Multiple Power High Speed Power Pack MB-23. This is convenient for vertical format shooting. The button can be locked to prevent inadvertent shutter release. Note: all F4 has another release terminal at the bottom rear section.

The conveniently positioned release the shutter which facilitates easy vertical-format photography. However, not only does the camera hold perfectly, the F4's Matrix Metering mercury sensors also know immediately that the camera is being held vertically - it then changes its computation algorithm for enhanced automatic exposure control. NOTE: when not using the MB-21/23 alternate shutter release button, set the lock lever so the red index is hidden in order to prevent accidental and/or unwanted shutter release. The basic F4 with MB-20 standard configuration does not provide such an alternate shutter release option, well, some users are also complaining but since the basic F4 is quite compact, I don't see any reason why there should be another. Next, even if it has one on the hand grip/batter pack of the MB-20, neither I think it will be comfortable to hold as the possible shutter release must have protruding lever (such as locking switch). Come on, all cameras have been in this design for the last half a century, and we can still take pictures with conventional way of shooting vertical format, right ? However, with the bulkiness of an additional power pack such as MB-21/MB23 attached onto the F4, I do welcome this added-on feature and I can conclude it is not significant with a basic F4 configuration.

F4features2.JPG F4features1.JPG
The F4 has a host of other good features. However, as most of these features are interrelated with other camera control/functions, some of its strength and weaknesses have been addressed at respective sections where it relates in this site and I don't intend to replicate them individually here.

For an example, the film window of the film back is featured together at the Film Back Section and the hand grip is discussed at the power pack section etc. Please read through other contents to find your preferred

primnofinder.jpg (43k) Loading .....
<<< ---- Credit: Inserted image of the dancer(s) copyright© Alain Hanel®. URL of Alain's website 2003. All rights reserved.

Note: This image is almost scaled to an actual dimension of the Nikon F4 on the screen (1024 x 768)

The NIkon F4 retains the modular design concept of the F-series. It permits interchangeable prisms to be mounted individually for specific photographic needs. While all other competing brands have dropped this feature on their flagship model(s), Nikon remains as the sole 35 mm SLR manufacturer that still offers this flexible and versatile option in a system camera. If you have been observing the changes in design, in particular functions of the interchangeable prism adopted for the various generations of Nikon professional F-series models, it breaks down as follows: Nikon F / Nikon F2 series - non metered eye level, waist level, 6X magnification and other metered prisms. The Nikon F3 uses a different design as its metering cell is installed inside the camera body and the single-multi task SPD cell eliminates any need for the use of an external metered finder. There is no metered prism available for the Nikon F3 except in the case of the Nikon F3AF with AF and/or electronic range finder (depends on lens types). Both Nikon F4 and Nikon F5 split the metering cell(s) BOTH inside the camera body as well as on the prism which resulted in certain metering only available with the matched prism(s) in use.
<
<< ---- Image from my copyright-free image collection. eofooTM.gif Malaysian Internet Resources
locationMatrix.jpg
When the multi-meter prism DP-20 is used, all the three metering patterns (classic center-weighted, spot and Matrix metering) are available to be used. But if an optional prism,such as a waist level DW-1 or a 6X High-Mag. finder DW-21 is used, you can only enjoy spot metering as the spot meter is built inside the camera body while the remaining center-weighted and Matrix metering options are controlled by different metering cells residing inside the metered prism DP-20.

Selection of the metering system cannot be easier, there is a dial located at the side of the DP-20 for you to switch to your desired metering pattern. There are a total of four viewfinders designed specifically for the Nikon F4. Other than the standard multi-metered DP-20, an action finder DA-20, 6X high magnification and a waist level finder are available as optional accessory. Interchangeable Finders In addition to the standard Multi-Meter Finder DP-20, the Nikon F4(s) accepts three other interchangeable viewfinders. The chart below shows the combination of viewfinders and metering systems operative.

<<< ---- The standard DP-20 eyelevel high eyepoint finder - don't leave home without it... as it offers the best available options in various metering system with the Nikon F4.

finderselectionchart.gif

Despite the plethora of picture taking information made available with the use of the many finder types. The one significant achievement of the Nikon F4 is its ability to retain a 100% picture field coverage. Next, the role of a prism in the F-series was not just confined to an accessory as in the case with the various finders designed for the Nikon F3. As the standard eyelevel finder for the F4 the DP-20 offers a multitask of functions such as diopters adjustments, TTL flash control, focus screen exposure compensation, view finder illumination and the most important of them all - the control of TWO of the three metering systems in the NIkon F4 camera.

finderrails.jpg (26k) Loading ..
The detaching/mounting system employed in the Nikon F4 uses the New Canon F-1/Pentax LX type which consists of a rigid double rail direct mounting that secures and facilitates easy mounting and detaching. Although it cannot claim to be very original. I feel this is an improvement over the double hook-type which is used on the previous Nikon F3, even though the F3's design has equally provento be quite reliable.

ADRwindow.jpg (21k) Loading .. adrillus1.jpg (23k) Loading ..
The ADR opening (shown with red rectangle) ensures the Nikon F4 still shows the aperture value photographer select on the lense's aperture ring by mean of the aperture direct readout scales (on the lense section) to be seen through the viewfinder. The yellow rectangle shows one of the two LCD illumination windows in the DP-20 (more info below).

Credit: Image courtesy of Mr. Jochem Wijnands ®. Jochem is a professional photographer and has an excellent online portfolio and you may also contact via his email. Image copyright © 2003. All rights reserved. Please respect the visual property of the contributing photographer.

The two illumination windows are designed for the purpose of aiding photographer with a clearer view of the LCD displays inside the finder when one operates the camera in ambient light (when you need to illuminate the finder in dim light, just switch on the Finder Illumination Switch located at the base section of the shutter speed ring). Basically, Nikon F5 with DP-30 Multi-meter finder's display system differs from the F4 as it only has an ADR and a full length LCD panel locates at bottom of the picture frame. It also eliminates frame number and exposure compensation value in the separate LCD panel design used in F4 and it is a more straight forward in comparison.

lcdillumiIllus.jpg (25k) Loading ...
Note: The dual LCD illumination panels only available with Multi-Meter DP-20 finder and the rest of other alternate prisms for Nikon F4 do not have such design. When working in unfavorable light condition with any of the other optional finders for the F4, and If you need a fair amount of illumination to view the info in the LCD display, use the Finder illumination switch instead but please take note, continuous use of the illumination switch may drain the power of the camera. I have tried on mine but the illumination of LCDs only shows briefly and went off immediately after each exposure.Για λεπτομέρειες - διευκρινήσεις - επικοινωνήστε μέσω Ε-market ή στο mail

oangelinos@gmail.com

Τηλ (sms).: 6955 683 994

Ζητήστε μας φωτογραφίες του προϊόντος, ώστε να σας αποστείλουμε όσες θέλετε με e-mail
 
ΓΡΑΨΟΥ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Θα λαμβάνεις εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τις πιο hot δημοπρασίες και πωλήσεις του Emarket.gr